Udruga Transakcijske Analize

TwitterFacebookGoogle

PRINČEVI & PRINCEZE

Ljudi su rođeni kao prinčevi i princeze, a okolina ih pretvori u žapce i žabice... Claude Steiner

 

Pretraga