Udruga Transakcijske Analize

TwitterFacebookGoogle

TA RADIONICE NA KONFERENCIJI NIJANSE TERAPIJE

-Put do žute trake (kako položiti ispit iz TA?) (STRUČNJACI, max.15) Voditeljica: Barbara Repinc Zupančić

-Transakcijska analiza i psihoterapija pokretom i plesom u radu s djecom s težim i teškim intelektualnim teškoćama (STRUČNJACI, max. 15) Voditeljica: Vanda Kos

-Život grupe (STRUČNJACI, max. 15) Voditeljica: Ana Marija Vidjak

više na http://www.savez-spuh.hr/

Pretraga