Udruga Transakcijske Analize

TwitterFacebookGoogle

Članstvo - UTA i SPUH

UTA kao članica SPUH-a

UTA je članica Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH).
SPUH je osnovan 1998. godine s ciljem osiguravanja uvjeta za uspostavu zvanja psihoterapeuta i ujednačavanja psihoterapijske prakse.

Članstvo u SPUH-u nam omogućuje da:
- sudjelujemo u kreiranju zakona o psihoterapiji
- edukaciju iz TA usklađujemo sa zahtjevima budućeg zakona
- naši članovi mogu biti navedeni u registru certificiranih psihoterapeuta ili registru psihoterapeuta u edukaciji
- predstavnik UTA-e sudjeluje u kreiranju tečaja/seminara/studija propedeutike koji bi na početku edukacije za psihoterapeuta omogućio nadopunu znanja iz razvojne psihologije i psihopatologije, te omogućio radno iskustvo sa psihijatrijskim pacijentima

Više na https://www.savez-spuh.hr/

*********************************************************

Žiro račun UTAe otvoren pri Zagrebačkoj banci: HR6823600001101485556 (ZABAHR2X)

         

Članovi UTA-e 2017.

1.

Bašić

Mia

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

2.

Bažulić

Marija

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

3.

Bošnjaković

Josip

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

CTA-P

4.

Borić

Vesna

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

5.

Botinčan

Tea

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

6.

Frančić

Tin

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

7.

Furlan

Aleš

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

8.

Galetić

Gordana

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

9.

Gjurković

Tatjana

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

PTSTA-P

10.

Jegjud

Ivana

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Savjetodavna

11.

Kolak

Spomenka

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

12.

Kolar

Iva

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

13.

Krištofić

Barbara

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

14.

Križanić

Renata

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

15.

Langer

Petra

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

16.

Ljubešić

Alenka

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

17.

Maček

Maja

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

18.

Miloshevich

Olga

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

19.

Modrušan

Tihana

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

20.

Mojsilović

Suzana

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

21.

Paro

Marija

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

22.

Petrović

Tanja

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

23.

Rebić

Marija

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

24.

Rogić

Kristina

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

25.

Rosanda

Goranka

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

26.

Smolčić

Martina

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

27.

Šaban

Franjo

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

28.

Ščetko

Marija

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Edukacijska

29.

Tolj

Mateja

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

30.

Vanda

Kos

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Edukacijska

31.

Vidjak

Ana-Marija

www.sto-ako-ipak.hr

Edukacijska

32.

Vrsaljko

Jelena

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

PTSTA-P

33.

Vurušić

Tomislav

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

34.

Zadro

Ivana

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psihoterapija

35.

Žanko

Nada

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

TSTA -P

 

************************************************************************************

PRAVILNIK O PODNOŠENJU I RJEŠAVANJU ETIČKIH PRIJAVA PROTIV ČLANOVA UTA-e

Članak 1.

Pravilnik o žalbenom i disciplinskom postupku (dalje: Pravilnik) određuje postupanje tijela u slučaju pritužbe na rad člana Udruge transakcijske analize (dalje: UTA).

 

Članak 2.

Etičko povjerenstvo

Skupština UTA-e imenuje etičkog povjerenika na mandat u trajanju od 2 godine. Etički povjerenik može biti bilo koji član UTA-e koji je završio najmanje 4 godine edukacije iz TA i u redovitim je supervizijama. U slučaju pismene pritužbe na nekog od članova UTA-e etički povjerenik sastavlja etičko povjerenstvo birajući još dva člana UTA-e. Preporuča se da u etičkom povjerenstvu, ako je moguće, bude barem jedan član koji je certificirani transakcijski analitičar. Članovi povjerenstva dužni su odbiti sudjelovanje u postupcima u koje su uključene njima bliske osobe. Etički povjerenik podnosi godišnje izvješće Skupštini o prirodi, broju i ishodu podnesenih pritužbi na način da očuva anonimnost uključenih.

 

Članak 3.

Članovi UTA-e trebaju  biti informirani o sadržaju Etičkog kodeksa te o disciplinskom postupku opisanom u ovom pravilniku. U slučaju primanja usmene ili pismene pritužbe na nekog člana UTA-e svaki je član dužan obavijestiti osobu koja se žali tko je etički povjerenik i prosljediti pritužbu njemu.

 

Članak 4.

DISCIPLINSKI POSTUPAK

4.1. Disciplinski postupak osmišljen je kao forum za komunikaciju, prezentaciju stajališta, istraživanje, pomirenje i ispravljanje pogrešaka u kojem treba pokušati da zainteresirane strane  budu viđene i saslušane te da im je pružena odgovarajuća podrška.

4.2. Pritužba se ulaže u što kraćem roku od nastanka spornog događaja. Rok zastare za ulaganje prigovora je godinu dana.

4.3. Član na kojeg se odnosi pritužba mora biti član UTA-e u vrijeme navedene povrede Etičkog kodeksa i/ili profesionalne prakse. Član na kojeg se odnosi pritužba za vrijeme trajanja disciplinskog postupka ne može prekinuti svoje članstvo u UTA-i.

4.4. Pritužbe koje se odnose na Statut, pravne ili komercijalne ugovorne stavke, nisu u djelokrugu rada ovog Etičkog povjerenstva.

PODNOŠENJE PRIJAVE

4.5. U slučaju pritužbe na člana UTA-e podnositelj ga podnosi etičkom povjereniku pismenim putem. Podnositelj pritužbe dužan je platiti trošak disciplinskog postupka u iznosu od 500 kn te priložiti potvrdu o plaćanju uz pismenu pritužbu.

4.6. Ukoliko se pritužba podnosi mailom, podnositelj treba priložiti skeniranu pritužbu sa vlastoručnim potpisom.

4.7. Etički povjerenik dužan je u roku od mjesec dana sastaviti Etičko povjerenstvo i započeti disciplinski postupak.

4.8. Etičko povjerenstvo u najkraćem roku treba obavijestiti člana da je protiv njega upućena pritužba, te mu šalje kopiju pritužbe.

MEDIJACIJA

4.9. Etičko povjerenstvo saslušat će zasebno obje strane te nakon toga pozvati ih da zajedno prisustvuju medijacijskom razgovoru. Ukoliko na medijacijskom razgovoru obje strane nađu zajednički dogovor, disciplinski postupak se prekida. Ukoliko dogovor nije postignut, kreće disciplinski proces. Ukoliko se podnositelj pritužbe ne odazove na medijacijski postupak, smatra se da je odustao od pritužbe. Ukoliko se član na kojeg se pritužba odnosi ne odazove na medijaciju, smatra se da medijacija nije uspjela i kreće se u disciplinski proces.

4.10. Etički povjerenik piše zaključak o ishodu medijacije kojeg potpisuju svi članovi etičkog povjerenstva.

DISCIPLINSKI PROCES

4.11. Etičko povjerenstvo sastaje se i donosi odluku o tome je li prekršen etički i profesionalni kodeks, te odlučuje o daljnjim mjerama.

4.12. Etičko povjerenstvo kako bi donjelo konačnu odluku po potrebi može:

a) ponovo tražiti saslušanje bilo koje strane u procesu,

b) tražiti zajedničku superviziju za troje članova etičkog povjerenstva

c) posavjetovati se sa Etičkim savjetnikom EATA-e.

UTA iz sredstava uplaćenih prilikom podnošenja pritužbe snosi trošak jedne supervizijske seanse u trajanju od 2 sata. Ukoliko postoji potreba za daljnim supervizijama, članovi etičkog povjerenstva taj trošak snose sami.

4.13. Povjerenstvo donosi zaključak najkasnije 3 mjeseca od zaprimanja pismene pritužbe.

4.14. U izvješću etičko povjerenstvo može zaključiti slijedeće:

 (a) da je pritužba razriješena na odgovarajuće zadovoljstvo obiju strana;

 (b) neće se poduzimati daljnji koraci ili snositi posljedice;

 (c) da je član na kojeg se pritužba odnosi dužan u roku od 2 mjeseca započeti supervizijski proces, te se određuje minimalni broj supervizijskih sati.

4.15. O svom zaključku etičko popvjerenstvo treba obavijestiti obje strane u roku od tjedan dana od donošenja zaključka.

SUPERVIZIJSKI PROCES

4.16. Član kojem je određena supervizija, treba u što kraćem roku obavijestiti etičkog povjerenika kojeg je supervizora odabrao, a sam proces supervizije treba započeti najkasnije 2 mjeseca nakon donošenja zaključka etičkog povjerenstva. Odabrani supervizor mora biti PTSTA ili TSTA, te mora biti član EATAe.

4.17. Etički povjerenik šalje odabranom supervizoru kopiju zaključka etičkog povjerenstva, te ga poziva na sklapanje trostrukog ugovora. Etički povjerenik tražiti će od supervizora da napiše pismeno izvješće etičkom povjereniku kada supervizant odradi minimalni broj supervizija ili najkasnije 6 mjeseci od prve supervizije. U svom izvješću supervizor navodi nešto od sljedećeg:

a) supervizant je odradio propisan broj supervizija i nije potrebna daljnja supervizija,

b) supervizant je odradio minimalni broj supervizija, ali je potrebna daljnja supervizija (navodi minimalni broj sati, te se dogovara rok za novi izvještaj)

c) supervizant nije prisustvovao supervizijama ili nije surađivao tijekom supervizija.

4.18. Nakon dobivenog izvještaja supervizora, etički povjerenik piše zaključak u kojem u slučaju da je supervizor izvjestio o a) ili b) supervizant nastavlja biti član UTA-e. Ukoliko je supervizor izvjestio o c) ishodu, supervizantu se prekida članstvo u UTA-i. Kopije ovog zaključka šalju se supervizantu i predsjedniku UTA-e.

4.19. Pritužba i svi zaključci doneseni tijekom ovog procesa čuvaju se u tajništvu UTA-e pod rednim brojem slučaja (npr. 01/2015.).

 

Članak 5.

Žalba na rad ili zaključke etičkog povjerenstva UTA-e podnosi se etičkom savjetniku EATA-e u skladu sa pravilima EATA-e.

 

Na skupštini održanoj 16.02.2016. izglasan je ovaj pravilnik a za etičkog povjerenika je izabran Tin Frančić!


 

Pretraga