Udruga Transakcijske Analize

TwitterFacebookGoogle

TRANSAKCIJSKA ANALIZA

TA općenito

Što je Transakcijska analiza?

    Transakcijska analiza je teorija ličnosti i sistematska psihoterapija čiji je cilj lični razvoj i promjena. (Ovo je definicija transakcijske analize  (TA) koju je predložilo Međunarodno udruženje za transakcijsku analizu -ITAA ).  U stvari, suvremena TA jest sve ovo, i mnogo više.  Od ostalih psiholoških pristupa , transakcijska  analiza ističe se po  dubini  teorije i širokom spektru primjene.  

 

Opširnije:TA općenito

Osnivač TA Eric Berne

Osnivač Transakcijske Analize (TA) je kanadski psihijatar dr. Eric Berne (1910 – 1970), a godina osnivanja TA smatra se 1958. kada je objavljena Berneova knjiga Transakcijska analiza - nova i djelotvorna metoda grupne terapije.
Eric Berne diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta McGill u Montrealu u Kanadi. Zatim se preselio u SAD gdje je stažirao na psihijatriji u bolnici New Havenu i na Institutu za ljudske odnose Sveučilišta Yale. Studirao je i na Psihoanalitičkom institutu u New Yorku i San Franciscu. Trening u psihoanalizi započeo je kod Paula Federna na Sveučilištu Yale, a nastavio ga je s Erik Eriksonom u Psihoanalitičkom institutu u San Franciscu.

Opširnije:Osnivač TA Eric Berne

Podjela TA


Transakcijska analiza kao cjelovita teorija ličnosti i komunikacije predstavlja djelotvoran psihoterapijski pristup za osoban rast i razvoj te sukladno tome osobnu promjenu.


Primjena Transakcijske analize vrlo je široka i obuhvaćaju četiri područja rada:


1. klinički rad za psihoterapeutski i savjetodavni rad kojeg mogu specijalizirati liječnici, psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, kriminalisti. Edukacija iz ovog područja usmjerena je na savladavanje tehnika i intervencija u svrhu korekcije osjećanja, mišljenja, ponašanja kao i na oživljavanje i razvijanje onih umrtvljenih potencijala koje osoba odabere. Nakon savladavanja gradiva ovog područja, mnogi su polaznici svjedočili o postizanju veće svjesnosti, razumijevanja i konstruktivnih promjena u području vlastitog čuvstvenog, moralnog i ponašajnog sustava.


2. odgojno-obrazovni rad za bolje razumijevanje procesa rasta i razvoja, učenja, motivacije, uspješnosti, prilagodbe, kreativnosti i komunikacije. Mogu ga specijalizirati pedagozi, psiholozi, profesori, odgajatelji i drugi. Ovo područje specijalizacije uključuje učenje vještina i metoda za razumijevanje i sustavni pristup povezanosti između ponašanja, učenja, odgoja i školovanja. Svrha ovog područja je postizanje promjena u odgojno-obrazovnom procesu i prevladavanje didaktičke distance između učitelja i učenika kako bi učenje i razvoj postali prirodni, poticajni i zabavni za oboje.


3. usvajanje gradiva za rad u organizacijama gdje se transakcijska analiza primjenjuje kao sustav razumijevanja načina na koji organizacije funkcioniraju te kako zadovoljavaju svoje partnere, suradnike i korisnike. Polaznici se osposobljavaju za “konzalting” za organizacije koji podrazumijeva primjenu tehnika i vještina u rješavanju problema u radu organizacije kao i za upravljanje i korištenje ljudskih potencijala. Mogu se specijalizirati svi djelatnici u organizacijama, a posebno se preporuča managerima, pregovaračima i psiholozima.


 4. Savjetodavni rad temeljen je na rješavanju problema „ovdje i sada“. Rad savjetnika se fokusira na promjene ponašanja na način da klijent efikasno rješava svoje probleme. Odnos savjetnika i klijenta omogućuje klijentu da koristi naučene tehnike u svakodnevnom životu kako bi poboljšao njegovu kvalitetu. U ovom području primjene mogu se educirati školski psiholozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici, medicinske sestre i tehničari, defektolozi, svećenici itd.


Razvoj TA

Razvoj transakcijske analize

  •     1949.godine, Berne  je objavio prvi od šest stručnih članak na temu prirode intuicije. Objavljivani  sve do 1958.godine, ovi članci predstavljaju nove ideje na kojima je Bern zasnovao razvoj transakcijske analize.  

 

  •    1956.godine  Berne je podnio molbu za   članstvo u stručnom psihoanalitičkom institute  gdje je radio, ali je odbijen.  To je bio dodatni  poticaj da izgradi novi pristup psihoterapiji. Do kraja te godine , Bern je  dovršio još dva članka  o intuiciji, u kojima je po prvi put predstavio koncept ego stanja Roditelj, Odrasli i Dijete i upotrijebio izraz  strukturalna analiza.

 

  •    1958.godine uzima se kao godina osnivanja TA . Berne je te godine objavio  rad pod nazivom  Transakcijska analiza: Nova i djelotvorna metoda grupne terapije  u kojem je osim kocepta  ego stanja, uveo i pojmove igara i skripta.  Time je bio postavljen osnovni teorijski okvir transakcijske analize .

 

  •    1958.godine Berne je sa suradnicima osnovao  San Francisko seminare socijalne psihijatrije (SFSPS) koji su bili plodno tlo za razvoj novih ideja . Članovi  SFSPS-a bili su mnogi  poznati predstavnici klasične  škole transakcijske analize.

 

  •    1962.godine počinje se objavljivati stručni časopis  Bilten transakcijeske analize , s Berneom kao urednikom.

 

  •    1964.godina veoma je značajna  za u povijesti transakcijske analize. Te godine , Berne je s kolegama osnovao Međunarodnu asocijaciju za transakcijsku analizu (ITAA) kao znak  priznanja što transakcijsku analizu primjenjuje sve veći broj stručnjaka izvan SAD-a.  Iste godine, osnovana je i Europska asocijacija za transakcijsku analizu (EATA). Promijenjn je naziv seminara u san Francisku  u San Francisko seminar za transakcijsku analizu (SFTAS).  Iste godine, objavljena je i Berneova  knjiga  “Koju igru igraš?”koja je postal hit i približila jezik i ideje transakcijske analize milijunima ljudi.

 

Opširnije:Razvoj TA

Pretraga