Udruga Transakcijske Analize

TwitterFacebookGoogle

Podjela TA


Transakcijska analiza kao cjelovita teorija ličnosti i komunikacije predstavlja djelotvoran psihoterapijski pristup za osoban rast i razvoj te sukladno tome osobnu promjenu.


Primjena Transakcijske analize vrlo je široka i obuhvaćaju četiri područja rada:


1. klinički rad za psihoterapeutski i savjetodavni rad kojeg mogu specijalizirati liječnici, psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, kriminalisti. Edukacija iz ovog područja usmjerena je na savladavanje tehnika i intervencija u svrhu korekcije osjećanja, mišljenja, ponašanja kao i na oživljavanje i razvijanje onih umrtvljenih potencijala koje osoba odabere. Nakon savladavanja gradiva ovog područja, mnogi su polaznici svjedočili o postizanju veće svjesnosti, razumijevanja i konstruktivnih promjena u području vlastitog čuvstvenog, moralnog i ponašajnog sustava.


2. odgojno-obrazovni rad za bolje razumijevanje procesa rasta i razvoja, učenja, motivacije, uspješnosti, prilagodbe, kreativnosti i komunikacije. Mogu ga specijalizirati pedagozi, psiholozi, profesori, odgajatelji i drugi. Ovo područje specijalizacije uključuje učenje vještina i metoda za razumijevanje i sustavni pristup povezanosti između ponašanja, učenja, odgoja i školovanja. Svrha ovog područja je postizanje promjena u odgojno-obrazovnom procesu i prevladavanje didaktičke distance između učitelja i učenika kako bi učenje i razvoj postali prirodni, poticajni i zabavni za oboje.


3. usvajanje gradiva za rad u organizacijama gdje se transakcijska analiza primjenjuje kao sustav razumijevanja načina na koji organizacije funkcioniraju te kako zadovoljavaju svoje partnere, suradnike i korisnike. Polaznici se osposobljavaju za “konzalting” za organizacije koji podrazumijeva primjenu tehnika i vještina u rješavanju problema u radu organizacije kao i za upravljanje i korištenje ljudskih potencijala. Mogu se specijalizirati svi djelatnici u organizacijama, a posebno se preporuča managerima, pregovaračima i psiholozima.


 4. Savjetodavni rad temeljen je na rješavanju problema „ovdje i sada“. Rad savjetnika se fokusira na promjene ponašanja na način da klijent efikasno rješava svoje probleme. Odnos savjetnika i klijenta omogućuje klijentu da koristi naučene tehnike u svakodnevnom životu kako bi poboljšao njegovu kvalitetu. U ovom području primjene mogu se educirati školski psiholozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici, medicinske sestre i tehničari, defektolozi, svećenici itd.


Pretraga