Udruga Transakcijske Analize

TwitterFacebookGoogle

Razvoj TA

Razvoj transakcijske analize

  •     1949.godine, Berne  je objavio prvi od šest stručnih članak na temu prirode intuicije. Objavljivani  sve do 1958.godine, ovi članci predstavljaju nove ideje na kojima je Bern zasnovao razvoj transakcijske analize.  

 

  •    1956.godine  Berne je podnio molbu za   članstvo u stručnom psihoanalitičkom institute  gdje je radio, ali je odbijen.  To je bio dodatni  poticaj da izgradi novi pristup psihoterapiji. Do kraja te godine , Bern je  dovršio još dva članka  o intuiciji, u kojima je po prvi put predstavio koncept ego stanja Roditelj, Odrasli i Dijete i upotrijebio izraz  strukturalna analiza.

 

  •    1958.godine uzima se kao godina osnivanja TA . Berne je te godine objavio  rad pod nazivom  Transakcijska analiza: Nova i djelotvorna metoda grupne terapije  u kojem je osim kocepta  ego stanja, uveo i pojmove igara i skripta.  Time je bio postavljen osnovni teorijski okvir transakcijske analize .

 

  •    1958.godine Berne je sa suradnicima osnovao  San Francisko seminare socijalne psihijatrije (SFSPS) koji su bili plodno tlo za razvoj novih ideja . Članovi  SFSPS-a bili su mnogi  poznati predstavnici klasične  škole transakcijske analize.

 

  •    1962.godine počinje se objavljivati stručni časopis  Bilten transakcijeske analize , s Berneom kao urednikom.

 

  •    1964.godina veoma je značajna  za u povijesti transakcijske analize. Te godine , Berne je s kolegama osnovao Međunarodnu asocijaciju za transakcijsku analizu (ITAA) kao znak  priznanja što transakcijsku analizu primjenjuje sve veći broj stručnjaka izvan SAD-a.  Iste godine, osnovana je i Europska asocijacija za transakcijsku analizu (EATA). Promijenjn je naziv seminara u san Francisku  u San Francisko seminar za transakcijsku analizu (SFTAS).  Iste godine, objavljena je i Berneova  knjiga  “Koju igru igraš?”koja je postal hit i približila jezik i ideje transakcijske analize milijunima ljudi.

 


    Teorijske cjeline koje je razvio Berne i danas su kamen temeljac transakcijske analitičke teorije i prakse.  Teoriju su proširivali , obogaćivali i dodavali joj nove pojmove transakcijski analitičari i u vrijeme Bernea i poslije njega.  Tijekom vremena, unutar transakcijske analitičke teorije razvio se niz škola. Sve škole prihvaćaju ugovor kao  osnovu svake  psihoterapije i autonomiju kao cilj terapije, transakciju kao jedinicu odnosa i ego stanja kao strukturu i osnovnu koncepciju ličnosti. Razlikuju se po nekim novim teorijskim postavkama  te vrstom i primjenom terapijskih inervencija.   U suvremenoj TA mogu se izdvojiti tri glavne škole  ili pravca:

 

  •  Klasična škola koju je osnovao Eric Berne sa suradnicima. Predstavnici ove škole su C.Steiner, M.Groder, J.M.Dusay. Koristili su u svom radu klasične metode i preferirali grupni rad nad individualnim.

 

  • Cathexis škola koju je osnovala J.L.Schiff 1974.godine.  Radila je prije svega  s mladima koji su dijagnosticirani kao shizofreni . Terapijski pristup koji je razvila naziva se reroditeljevanje (reparenting).  

 

  •  Škola novih odluka-terapija novim odlukama  koju su osnovali Mary i Robert Goulding 1976 godine. Oni su osmislili terapijski pristup koji kombinira teoriju transakcijske analize s tehnikama geštalt terapije, koju je razvio Fric Perls. Predstavnici ove škole često rade s grupama, ali se ne fokusiraju za grupni proces. Umjesto toga, terapija se radi "jedan-na-jedan-u-grupi", što znači da ostatak grupe predstavlja svjedoke i daje pozitivne stroukove kojima podržava i potvrđuje promjenu.

 

Pretraga