Udruga Transakcijske Analize

TwitterFacebookGoogle

AKTUALNO

Relational/Co-creative Transactional Analysis - workshop in Zagreb

Dear fellow Transactional Analysts, 
 
We are pleased to invite you on workshop "Relational/Co-creative Transactional Analysis in Zagreb"
 
Author Keith Tudor with 30 years of experience, 500 publications including 16 books will present you the contemporary Transactional Analysis through CO-CREATIVE TA. 
It is also his first time in Croatia. 
 
Workshop is organized by Center Proventus in collaboration with Croatian Association for Transactional Analysis. 
 
Dates of the workshop: 23. and 24. June 2018. from 9.30 till 17.30.
 
Venue: Centar Proventus, Zagreb
 
Registration are open until: 31.05.2018. 
 
E-mail for registration: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kokreativna transakcijska analiza - radionica u Zagrebu

Dragi svi,

pozivamo Vas na radionicu Keith Tudora, autora s tridesetogodišnjim iskustvom, 500 objavljenih publikacija, uključujući 16 knjiga koji će Vas upoznati sa suvremenim kretanjima u transakcijskoj analizi kroz KOKREATIVNU TRANSAKCIJSKU ANALIZU. Ujedno mu je to prvi dolazak u Hrvatsku.
 
Radionicu organizira Centar Proventus u suradnji s Udrugom za transakcijsku analizu. 
 
Više o radionici možete saznati u nastavku. 
 
Radionica će se održati 23. i 24.06.2018.
Mjesto održavanja: Centar Proventus, Zagreb
 
Prijave na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 31.05.2018. 
Cijena dvodnevne radionice je: 1200HRK (160€)
 

PRAVILNIK O PODNOSENJU I RJESAVANJU ETICKIH PRIJAVA PROTIV CLANOVA UTA-e

PRAVILNIK O PODNOŠENJU I RJEŠAVANJU ETIČKIH PRIJAVA PROTIV ČLANOVA UTA-e

Članak 1.

Pravilnik o žalbenom i disciplinskom postupku (dalje: Pravilnik) određuje postupanje tijela u slučaju pritužbe na rad člana Udruge transakcijske analize (dalje: UTA).

Članak 2.

Etičko povjerenstvo

Skupština UTA-e imenuje etičkog povjerenika na mandat u trajanju od 2 godine. Etički povjerenik može biti bilo koji član UTA-e koji je završio najmanje 4 godine edukacije iz TA i u redovitim je supervizijama. U slučaju pismene pritužbe na nekog od članova UTA-e etički povjerenik sastavlja etičko povjerenstvo birajući još dva člana UTA-e. Preporuča se da u etičkom povjerenstvu, ako je moguće, bude barem jedan član koji je certificirani transakcijski analitičar. Članovi povjerenstva dužni su odbiti sudjelovanje u postupcima u koje su uključene njima bliske osobe. Etički povjerenik podnosi godišnje izvješće Skupštini o prirodi, broju i ishodu podnesenih pritužbi na način da očuva anonimnost uključenih.

Članak 3.

Članovi UTA-e trebaju  biti informirani o sadržaju Etičkog kodeksa te o disciplinskom postupku opisanom u ovom pravilniku. U slučaju primanja usmene ili pismene pritužbe na nekog člana UTA-e svaki je član dužan obavijestiti osobu koja se žali tko je etički povjerenik i prosljediti pritužbu njemu.

Članak 4.

DISCIPLINSKI POSTUPAK

4.1. Disciplinski postupak osmišljen je kao forum za komunikaciju, prezentaciju stajališta, istraživanje, pomirenje i ispravljanje pogrešaka u kojem treba pokušati da zainteresirane strane  budu viđene i saslušane te da im je pružena odgovarajuća podrška.

4.2. Pritužba se ulaže u što kraćem roku od nastanka spornog događaja. Rok zastare za ulaganje prigovora je godinu dana.

4.3. Član na kojeg se odnosi pritužba mora biti član UTA-e u vrijeme navedene povrede Etičkog kodeksa i/ili profesionalne prakse. Član na kojeg se odnosi pritužba za vrijeme trajanja disciplinskog postupka ne može prekinuti svoje članstvo u UTA-i.

4.4. Pritužbe koje se odnose na Statut, pravne ili komercijalne ugovorne stavke, nisu u djelokrugu rada ovog Etičkog povjerenstva.

PODNOŠENJE PRIJAVE

4.5. U slučaju pritužbe na člana UTA-e podnositelj ga podnosi etičkom povjereniku pismenim putem. Podnositelj pritužbe dužan je platiti trošak disciplinskog postupka u iznosu od 500 kn te priložiti potvrdu o plaćanju uz pismenu pritužbu.

4.6. Ukoliko se pritužba podnosi mailom, podnositelj treba priložiti skeniranu pritužbu sa vlastoručnim potpisom.

4.7. Etički povjerenik dužan je u roku od mjesec dana sastaviti Etičko povjerenstvo i započeti disciplinski postupak.

4.8. Etičko povjerenstvo u najkraćem roku treba obavijestiti člana da je protiv njega upućena pritužba, te mu šalje kopiju pritužbe.

MEDIJACIJA

4.9. Etičko povjerenstvo saslušat će zasebno obje strane te nakon toga pozvati ih da zajedno prisustvuju medijacijskom razgovoru. Ukoliko na medijacijskom razgovoru obje strane nađu zajednički dogovor, disciplinski postupak se prekida. Ukoliko dogovor nije postignut, kreće disciplinski proces. Ukoliko se podnositelj pritužbe ne odazove na medijacijski postupak, smatra se da je odustao od pritužbe. Ukoliko se član na kojeg se pritužba odnosi ne odazove na medijaciju, smatra se da medijacija nije uspjela i kreće se u disciplinski proces.

4.10. Etički povjerenik piše zaključak o ishodu medijacije kojeg potpisuju svi članovi etičkog povjerenstva.

DISCIPLINSKI PROCES

4.11. Etičko povjerenstvo sastaje se i donosi odluku o tome je li prekršen etički i profesionalni kodeks, te odlučuje o daljnjim mjerama.

4.12. Etičko povjerenstvo kako bi donjelo konačnu odluku po potrebi može:

a) ponovo tražiti saslušanje bilo koje strane u procesu,

b) tražiti zajedničku superviziju za troje članova etičkog povjerenstva

c) posavjetovati se sa Etičkim savjetnikom EATA-e.

UTA iz sredstava uplaćenih prilikom podnošenja pritužbe snosi trošak jedne supervizijske seanse u trajanju od 2 sata. Ukoliko postoji potreba za daljnim supervizijama, članovi etičkog povjerenstva taj trošak snose sami.

4.13. Povjerenstvo donosi zaključak najkasnije 3 mjeseca od zaprimanja pismene pritužbe.

4.14. U izvješću etičko povjerenstvo može zaključiti slijedeće:

 (a) da je pritužba razriješena na odgovarajuće zadovoljstvo obiju strana;

 (b) neće se poduzimati daljnji koraci ili snositi posljedice;

 (c) da je član na kojeg se pritužba odnosi dužan u roku od 2 mjeseca započeti supervizijski proces, te se određuje minimalni broj supervizijskih sati.

4.15. O svom zaključku etičko popvjerenstvo treba obavijestiti obje strane u roku od tjedan dana od donošenja zaključka.

SUPERVIZIJSKI PROCES

4.16. Član kojem je određena supervizija, treba u što kraćem roku obavijestiti etičkog povjerenika kojeg je supervizora odabrao, a sam proces supervizije treba započeti najkasnije 2 mjeseca nakon donošenja zaključka etičkog povjerenstva. Odabrani supervizor mora biti PTSTA ili TSTA, te mora biti član EATAe.

4.17. Etički povjerenik šalje odabranom supervizoru kopiju zaključka etičkog povjerenstva, te ga poziva na sklapanje trostrukog ugovora. Etički povjerenik tražiti će od supervizora da napiše pismeno izvješće etičkom povjereniku kada supervizant odradi minimalni broj supervizija ili najkasnije 6 mjeseci od prve supervizije. U svom izvješću supervizor navodi nešto od sljedećeg:

a) supervizant je odradio propisan broj supervizija i nije potrebna daljnja supervizija,

b) supervizant je odradio minimalni broj supervizija, ali je potrebna daljnja supervizija (navodi minimalni broj sati, te se dogovara rok za novi izvještaj)

c) supervizant nije prisustvovao supervizijama ili nije surađivao tijekom supervizija.

4.18. Nakon dobivenog izvještaja supervizora, etički povjerenik piše zaključak u kojem u slučaju da je supervizor izvjestio o a) ili b) supervizant nastavlja biti član UTA-e. Ukoliko je supervizor izvjestio o c) ishodu, supervizantu se prekida članstvo u UTA-i. Kopije ovog zaključka šalju se supervizantu i predsjedniku UTA-e.

4.19. Pritužba i svi zaključci doneseni tijekom ovog procesa čuvaju se u tajništvu UTA-e pod rednim brojem slučaja (npr. 01/2015.).

Članak 5.

Žalba na rad ili zaključke etičkog povjerenstva UTA-e podnosi se etičkom savjetniku EATA-e u skladu sa pravilima EATA-e.

Na skupštini održanoj 16.02.2016. izglasan je ovaj pravilnik a za etičkog povjerenika je izabran Tin Frančić!

 

EATA ljetna skola transakcijske analize

 

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nam se pridružite na Ljetnoj školi transakcijske analize u organizaciji Udruge transakcijske analize Hrvatske i naše Europske asocijacije. Dvodnevni program biti će bogat radionicama stranih stručnjaka iz ovog područja, kao i domaćim predavačima. Posebna je zanimljivost što će osim stručnjaka iz psihoterapijskog pravca, na ovoj školi sudjelovati i stručnjaci iz edukacijskog i organizacijskog područja transakcijske analize.


Program će se odvijati u hotelu International 13. i 14. svibnja.

Rana kotizacija: 
EATA/UTA/ITAA članovi: 70€ - 525kn 
NON-EATA/UTA članovi: 90 € - 675kn
Do: 31.03.2017.

Kasna kotizacija:
EATA/UTA članovi: 90€ - 675kn 
NON-EATA/UTA članovi: 110€ - 825kn


Upišite datume u svoje kalendare i pridružite nam se!

Za prijave i više informacija pišite nam na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pratite nas i na socijalnim mrežama :) 

https://web.facebook.com/events/551560441704257/

EDUKACIJSKA TRANSAKCIJSKA ANALIZA

Ova mogućnost dodatnog usavršavanja odnosi se na sve koji djeluju u području podučavanja (psihologe, pedagoge, odgajatelje, nastavnike, edukatore, HR stručnjake, profesore, soc. radnike i sl.), bilo da rade s djecom, predškolskog ili školskog uzrasta, sa studentima ili odraslim polaznicima edukacija.

Sudjelovanje u grupi (do 10 članova) nudi mogućnost učenja, rasta i razvoja te supervizija kao i pripremu za izlazak na CTA ispit, smjer edukacijska TA.

Voditelj edukacije je Nevenka Miljković, PTSTA - E, koja se punih 25 godina bavi treningom, coachingom i savjetovanjem u organizacijama.

Od polaznika se očekuje da imaju položen ispit 101 iz TA i barem još jednu godinu edukacije (kako bi mogli pratiti rad kroz koncepte i terminologiju).

Susreti su organizirani tijekom školske godine kroz 4 trodnevne radionice (od petka do nedjelje).

Ovogodišnji datumi radionica su: 

 ·         13 - 15.11.

 ·         29. - 31.01.

·         08. - 10.04.

 ·         17 - 19.06.

Članovi, ovisno odakle su, međusobno dogovaraju lokacije radionica (prošle godine su to bili Zagreb i Ljubljana). 

Za dodatne informacije molim da se obratite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do kraja listopada

 

Stranica 1 od 3

Pretraga