Kvalifikacije matične organizacije EATA
(European Association of Transactional Analysis):

  • Cetrificirani Transakcijski Analitičar (CTA),
  • CTA Trener,
  • Podučavajući I Supervizirajući Transakcijski Analitičar (Teaching and Supervising Transactional Analyst, TSTA).
Za dobivanje neke od navedenih kvalifikacija neophodno je ispuniti određene uvjete (broj sati obuke, supervizije i praktičnog rada) te uspješno položiti pismeni I usmeni ispite.

Na primjer, za dobivanje kvalifikacije Cetrificirani Transakcijski Analitičar (CTA) potrebno je prikupiti:

  • 300 sati napredne edukacije iz TA,
  • 300 sati napredne edukacije koji nisu iz TA, ali su vezane za odabrano zanimanje,
  • 150 sati supervizije,
  • 750 sati praktičnog rada,
  • 500 sati profesionalnog razvoja.

Studente se potiče da pohađaju obuku vlastitim tempom stječući potrebne sate TA edukacije, da zadovolje neophodne uvjete (kako od strane nacionalnog udruženja tako I od EATA-e) te da se pripremaju u smislu osobnog razvoja kompetencija.

Samo CTA Treneri te Podučavajući I Supervizirajući Transakcijski Analitičari (TSTA, TTA te STA) ili Privremeni Podučavajući I Supervizirajući Transaktni Analitičari (PTSTA) mogu održavati akreditiranu TA obuku.