Status specijalizanta/ice transakcijske analize uveden je od strane UTA-e kao motivacija za članove udruge koji su u završnoj fazi edukacije, imaju već iskustvo rada s klijentima, a nisu još položili CTA te da bi se tako vrjednovala razlika od edukanata koji su na početku svog puta.

Kriteriji za prijavu za status specijalizanta/ice prvi puta:

 • Minimalno 240 sati TA napredne edukacije
 • Minimalno 80 sati iskustva psihoterapijskog rada s klijentima
 • Minimalno 30 sati supervizije

  Obnavljanje statusa specijalizanta/ice:
  Nakon svake dvije godine, potrebno je obnoviti status specijalizanta. Status specijalizanta je moguće obnoviti ukupno tri puta. Uvjeti za obnovu statusa specijalizanta:
 • Minimalno dodatnih 50 sati edukacije iz svih područja mentalnog zdravlja
 • Minimalno 160 sati iskustva psihoterapijskog rada s klijentima
 • Minimalno 40 sati supervizije

  S obzirom na to da status “specijalizant transakcijske analize” nema pravnu osnovu, svi
  praktičari transakcijske analize iz područja psihoterapije tijekom edukacije i prije
  CTA certifikacije moraju obavezno koristiti i termin “edukant/ica psihoterapije pod
  supervizijom”, kako nalaže Hrvatska komora psihoterapeuta (HKPT).

OBRASCI:

Zahtjev (prvi put) za status specijalizanta

Zahtjev za produljenjem statusa specijlizanta

Upute: Preuzmite obrazac na računalo, ispunite te pošaljite na adresu: