Ana Šamarija

Ana Šamarija

Živim i radim u Varaždinu. Primarno sam pedagoginja. Škola je jedan aspekt gdje imam priliku kroz život učiti i tu ljubav i izazov prema novome, kreativnom, drugačijem, prenositi na učitelje, roditelje i djecu. Radim 11 godina u sustavu odgoja i obrazovanja kao stručna suradnica pedagoginja. Završila sam 4 godine napredne TA. Proteklih godina radim u privatnoj djelatnosti u Varaždinu gdje težim prenijeti znanja i vještine u svojoj zajednici, ali i dalje sebe graditi kroz suradnicčke odnose.
www.areana.hr