Ana Šamarija

Ana Šamarija

Živim i radim u Varaždinu. Primarno sam pedagoginja. Škola je dodatno područje gdje imam priliku prenositi znanja i vještine iz TA na učitelje, roditelje i djecu. Duboko vjerujem da svatko od nas može biti osviještena ličnost u svojoj slobodi i punom osjećaju samoodgovornosti, a pogotovo ako ima odgovarajuću podršku.
www.areana.hr