Feđa Hudina

Feđa Hudina

Diplomirani socijalni radnik, specijalizant psihoterapije smjera Transakcijske analize i edukant Seksualne terapije. Komunikacijski stručnjak koji je znanja stjecao 20 godina radeći kao novinar, urednik te menadžer komunikacija u jednoj od top 10 hrvatskih multinacionalki. Zadnjih šest godina radi individualna savjetovanja/coaching i psihoterapiju baziranu na postavkama Transakcijske analize te seksualnu terapiju.
www.hudina.online