Gabrijela Ivanov

Gabrijela Ivanov

Magistra inženjerka računarstva sa 20-godišnjim iskustvom rada u civilnom sektoru na području rodne ravnopravnosti i društvene pravednosti. Od 2016. sam u edukaciji iz TA, a u 2021. pod supervizijom počinjem sustavnije raditi s klijentima kao vanjska suradnica udruge kolekTIRV koja zagovara prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba.