Kristina Stojanović Čehajić

Kristina Stojanović Čehajić

Magistra psihologije, certificirana transakcijska analitičarka u psihoterapiji i članica komore psihoterapeuta u Hrvatskoj. Živim i djelujem u Rijeci, fokusirana sam na rad s odraslim klijentima. Psihoterapiju provodim uživo i online, na hrvatskom i engleskom jeziku. Pored individualnog i obiteljskog, posebno me zanima utjecaj društvenog konteksta i kulture na naše izbore, načine na koje se povezujemo i kreiramo suživot.
www.psiholoski-horizonti.hr