Maja Baksa

Maja Baksa

Po primarnoj struci učiteljica, uz misiju cjeloživotnog učenja. Većinu iskustva rada, osim u odgojno obrazovnom sustavu, stekla sam u području civilnog sektora u ranoj intervenciji, radu s osobama s invaliditetom te djecom s razvojnim teškoćama i rizicima. Tu stječem i neke od važnijih edukacija koje obogaćuju moj rad iz područja biheviorizma, savjetovanja i terapijskog rada. Vlasnica sam kabineta za promociju mentalnog zdravlja EQUILIBRA, kroz koji učim balansirati u svim životnim aspektima - kako za sebe, tako i za klijente.

www.equilibra.hr