Marija Jukić

Marija Jukić

Zovem se Marija Jukić. Kontinuirano se educiram i nastojim biti introspektivna. U radu s ljudima, svakoj osobi pristupam individualno, s fokusom na građenju podržavajućeg odnosa. Smatram da je u terapijskom prostoru važno da klijent osvijesti osobne kapacitete za rješavanje problema i proširi kapacitete za spontanost, svjesnost i intimnost. Zahvalna sam kad imam prilike doprinijeti i svjedočiti pozitivnoj promjeni koja se dogodi na tom putu.