Tara Pavić Futač

Tara Pavić Futač

Psihologinja i certificirana psihoterapeutkinja transakcijske analize. Od 2015. godine bavi se direktnim radom s ljudima kroz savjetovanje, psihoterapiju te razne grupne edukacije i radionice.