Tea Staničić

Tea Staničić

Godine 2020. magistrirala sam pedagogiju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Tijekom studija, volonterskog rada i angažmana stekla sam iskustvo u radu s djecom, mladima i obiteljima. Pripravnički staž obavljala sam u Dječjem vrtiću "Pahuljica" na Rabu. Trenutno radim kao pedagog u OŠ Ivana Rabljanina Rab. Polaznica sam prve godine studija psihoterapije TA u centru Proventus.