Vinka Lesandrić

Vinka Lesandrić

Od 2016. godine sam u edukaciji iz TA. 2019. godine položila sam specijalistički ispit iz psihijatrije. Radim na Odjelu psihijatrije u OŽB Vinkovci.